Đề 5

Sau khi click nút “Bắt đầu”, mời các bạn bấm play file nghe và bắt đầu làm bài.

 

Chú ý: Nghe liền một mạch, không bấm tạm dừng để có kết quả kiểm tra trình độ chính xác nhất.

 

Câu Hỏi