HSK 4 Phần 3 : Viết

Phần viết của HSK cấp 4 chỉ có 15 câu, thời gian làm bài chỉ có 25 phút, tổng điểm phần này là 100 điểm, chiếm 1/3 trong tổng số điểm toàn bài thi. Số lượng câu ít nhưng điểm chiếm khá cao. Phần sắp xếp hoàn thành câu gồm 10 câu, xem tranh và đặt câu có từ gợi ý gồm 5 câu. Độ khó với các học viên là phải viết chính xác các chữ Hán , hiểu và nắm được ý nghĩa, cách dùng, cấu trúc câu cơ bản.

Cách học trọng tâm để làm tốt phần này là:

Học từ vựng: HSK cấp 4 có khoảng 1200 từ vựng. Từ là đơn vị nhỏ nhất để tạo thành câu, là cơ sở, tiền đề để nắm vững ngữ pháp, học viên có thể tham khảo thêm tại Bảng từ vựng HSK 4.

Học ngữ pháp và cấu trúc câu cơ bản (thường xuất hiện trong đề thi)

 • Câu chữ 被
 • Câu chữ 把
 • Câu cầu khiến
 • Câu liên động
 • Câu kiêm ngữ
 • Câu song tân ngữ

Ngoài ra, còn 1 số cấu trúc quan trọng khác, xem thêm trong phần Chủ điểm ngữ pháp HSK4.

Nắm được trật tự các thành phần trong câu: thành phần trong câu khá cố định, sắp xếp tùy theo quan hệ kết cấu của từ và ngữ trong câu.

 • Thứ tự trong câu là chủ ngữ+(trạng ngữ)+vị ngữ+(bổ ngữ)+tân ngữ.
 • Số từ+lượng từ+danh từ hoặc đại từ chỉ thị +lượng từ+danh từ
 • Định ngữ+ 的+ danh từ
 1. Đề 1
 2. Đề 2
 3. Đề 3
 4. Đề 4
 5. Đề 5

Câu Hỏi