HSK 4 Phần 1: Nghe

Bắt đầu từ HSK 4, mỗi câu hỏi chỉ được nghe 1 lần, vì vậy bạn nên tận dụng thời gian băng chiếu ví dụ hoặc đoạn nghỉ giữa các câu để đọc trước, đoán nội dung câu hỏi, xác định từ có thể có trong bài nghe, chuẩn bị sẵn sàng nghe.

Khi làm bài thi HSK4, có thể hiểu toàn bộ nội dung câu hỏi và trả lời là lí tưởng nhất. Tuy nhiên, nếu trình độ nghe chưa cho phép, chiến lược chung khi làm bài như sau: do tính chất đề nghe của HSK4 chưa đánh đố hoặc đòi hỏi suy luận, bạn chỉ cần gạch chân từ khóa của đáp án, chú ý nghe các từ khóa đó có xuất hiện trong bài đọc hay không. Chỉ cần làm theo mẹo này, bạn có thể hoàn thành 80% câu hỏi.

Lưu ý:

  1. Đối với câu 11-25: Câu hỏi không đánh đố, bắt phải suy luận. Việc nghe câu hỏi để đảm bảo chắc chắn trả lời đúng nội dung.
  2. Đối với câu 26-45: đôi lúc có câu hỏi mang tính tiểu tiết. Đoạn văn có thể mô tả nhiều hành động, tại nhiều thời điểm khác nhau. Vì vậy, đặc biệt chú ý đến nội dung câu hỏi là gì và ghi chú từ khóa liên quan đến chi tiết (thời điểm, đối tượng, hành động, trạng thái,….)
  1. Trong trường hợp các đáp án không có điểm chung, bạn cần nghe cả nội dung đoạn hội thoại. Tuy nhiên, cả đoạn hội thoại thường chỉ đề cập đến 1 nội dung duy nhất và được nhắc đi nhắc lại. Nghe được từ này là có thể trả lời câu hỏi.
  2. Câu hỏi hỏi về ý kiến/tình trạng của người nào (nhân vật nam hay nữ) thì đáp án thường nằm trong lời thoại của người đó.

1. Đề 1

2. Đề 2

3. Đề 3

4. Đề 4

5. Đề 5

Câu Hỏi