Đề 1

Sau khi click nút “Bắt đầu”, mời các bạn bấm play file nghe và bắt đầu làm bài.

Chú ý: Nghe liền một mạch, không bấm tạm dừng để có kết quả kiểm tra trình độ chính xác nhất. Đối với phần đọc, viết, các bạn từ căn chỉnh thời gian để việc luyện tập đạt hiệu quả cao nhất!

Câu Hỏi