[Học thử] HSK 3 Luyện Viết đề 1

Sau khi click nút “Bắt đầu”, mời các bạn tập trung làm bài!

Chú ý: Chú ý tự căn chỉnh thời gian để có kết quả kiểm tra trình độ chính xác nhất. Các bạn có thể bấm phần “Gợi ý” nếu chưa rõ, hoặc rút kinh nghiệm sau khi đã lựa chọn đáp án.

Câu Hỏi