[Học thử] HSK 3 Luyện Nghe đề 1

Lưu ý: Trong đề học thử chỉ hiện 3 câu đầu tiên trong đề:

Sau khi click nút “Bắt đầu”, mời các bạn bấm play file nghe và bắt đầu làm bài.

Chú ý: nghe liền một mạch, không bấm tạm dừng để có kết quả kiểm tra trình độ chính xác nhất.

Câu Hỏi