[Học thử Flashcard] HSK3 – Từ vựng phần 1

Chúng ta đã học xong 30 từ vựng phần 1 của HSK1. Mời các bạn làm bài tập trắc nghiệm để ôn lại và nắm chắc các từ này:

_______________

Flashcard HSK 3.1 - Nhìn hình đoán nghĩa

Mời các bạn nhìn từ và chọn nghĩa đúng của từ đó

Lunar new year calligraphy, word meaning is good luck

_______________

Flashcard HSK 3.1 - Luyện nghe chọn từ

Mời các bạn nghe từ và chọn đáp án đúng
english-listening-course

_______________

Flashcard HSK 3.1 - Nối từ

Mời các bạn nối từ với nghĩa đúng của từ đó

no-chinese-alphabet

Câu Hỏi