[Học thử Boya cơ bản rút gọn] Bài 1: Xin chào

slide_2

Đây là bài học giúp các bạn biết cách chào hỏi, hỏi tên và hỏi nghề nghiệp của người đối thoại.

Mời các bạn lựa chọn những bài học thành phần sau đây:

1.1 – Mẫu câu và hội thoại

1.2 – Viết chữ Hán

1.3 – Ngữ pháp

Câu Hỏi