18.1 – Mẫu câu và hội thoại

Bài hội thoại 1:

Bài hội thoại 2:

Như vậy chúng ta đã học xong toàn bộ nội dung hội thoại của bài này rồi. Mời các bạn làm bài tập nghe và phản xạ trước khi chuyển sang phần tiếp theo.

——–

Boya 3,4 - Bài tập nghe hiểu Bài 18

Mời các bạn nghe câu và chọn đáp án đúng
english-listening-course

Câu Hỏi