14.3 – Ngữ pháp

Như vậy chúng ta đã học xong toàn bộ các từ mới và cách viết chi tiết của bài này rồi. Mời các bạn làm bài tập tổng hợp trước khi chuyển sang bài tiếp theo.

———-

Flashcard HSK 5.29 - Nhìn hình đoán nghĩa

Mời các bạn nhìn từ và chọn nghĩa đúng của từ đó

Lunar new year calligraphy, word meaning is good luck

Câu Hỏi