10.3 – Ngữ pháp

Trong bài 10, chúng ta cùng ôn lại ngữ pháp của bài 6-7-8-9 nhé!

Như vậy chúng ta đã học xong toàn bộ các từ mới và cách viết chi tiết của bài này rồi. Mời các bạn làm bài tập tổng hợp trước khi chuyển sang bài tiếp theo.

———-

Câu Hỏi