Classic 15.2 – Học chữ Hán

Như vậy chúng ta đã học xong toàn bộ các từ mới và cách viết chi tiết của bài này rồi. Mời các bạn chuyển sang phần tiếp theo.

Câu Hỏi