7.5 – Luyện nói phản xạ

Mời bạn nghe và trả lời lần lượt các câu hỏi do giảng viên đưa ra trong đoạn băng. Nhớ là hãy trả lời ngay sau khi nghe thấy câu hỏi để luyện phản xạ giao tiếp nhé.

Chú ý: Bạn đừng bấm ngừng lại mà hãy trả lời liên tục hết câu trước đến câu sau, câu nào không trả lời được có thể bỏ qua. Sau khi trả lời xong 1 lần, bạn có thể bấm nút phát lại và luyện trả lời lại từ đầu. Đến khi có thể trả lời nhanh, liên tục và đầy đủ các câu hỏi là các bạn đã có phản xạ giao tiếp gần như người bản xứ rồi đấy ^^

Chúc các bạn thành công.

Câu Hỏi