4.2 – Học chữ Hán

Như vậy chúng ta đã học xong toàn bộ các từ mới và cách viết chi tiết của bài này rồi. Mời các bạn làm bài tập tổng hợp trước khi chuyển sang bài tiếp theo.

__________

Bài tập từ vựng Bài 4

Mời các bạn chọn từ vựng đúng

notetaking

Câu Hỏi