Combo Phát âm – HSK5 (Học online với giáo viên)

1. Khóa học này dành cho ai? – Dành cho người CHƯA TỪNG HỌC TIẾNG TRUNG muốn học một mạch lên trình độ Tiếng Trung cao cấp, giao tiếp Tiếng Trung như người bản xứ. – Dành cho những anh chị đi làm, kinh doanh bận rộn, muốn học Tiếng Trung nhanh chóng hiệu quả […]

Combo Khởi động – HSK5 (Học online với giáo viên)

1. Khóa học này dành cho ai? – Dành cho người đã học xong phát âm chuẩn, muốn học một mạch lên trình độ Tiếng Trung cao cấp, giao tiếp Tiếng Trung như người bản xứ. – Dành cho những anh chị đi làm, kinh doanh bận rộn, muốn học Tiếng Trung nhanh chóng hiệu […]

Combo Khóa Tăng tốc – Cất cánh (Học online với giáo viên)

1. Khóa học này dành cho ai? – Dành cho người đã học xong Tiếng Trung cơ bản, muốn học lên trình độ trung cấp, thành thạo giao tiếp tiếng Trung thông dụng. – Dành cho những anh chị đi làm, kinh doanh bận rộn, muốn học Tiếng Trung nhanh chóng hiệu quả và không […]

Khóa khởi động (Học online với giáo viên)

1. Khóa học này dành cho ai? – Dành cho người chưa từng học Tiếng Trung, mới học xong phát âm. Muốn thành thạo Tiếng Trung cơ bản. – Dành cho những anh chị đi làm, kinh doanh bận rộn, muốn học Tiếng Trung nhanh chóng hiệu quả và không quá vất vả, tập trung […]

Khóa phát âm (Học online với giáo viên)

1. Khóa học này dành cho ai? – Dành cho những bạn hiểu rõ tầm quan trọng của phát âm chuẩn khi học ngoại ngữ, muốn có phát âm chuẩn hoặc từng bị phát âm sai và muốn sửa lại để học lên trình độ cao hơn – Những bạn muốn nhìn vào phiên âm […]